Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

θυμάμαι και δεν ξεχνώ…..!


Επέτειος … θυμάμαι και δεν ξεχνώ…..!
Καιρών ανάγκη … τη δύναμη να πάρω,
με των προγόνων μου τις θύμησες.


Αντέχω ακόμα αλλά όχι για πολύ.
Προσπαθώ να νικώ το φόβο του σήμερα
για να έχω το μέλλον… 


Νιάτα, γεμάτα παράδοση και Ελλάδα,
αντανακλούν τη δύναμη του λαού μου,
με βήμα που φτάνει τον ήλιο και το γαλάζιο.